Bejelentés


Favorit Autósiskola Jogosítvány mindenkinek!


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


 

 

D” kategória

Olyan gépkocsi vezetésére jogosít, amely a vezetőn kívül több mint 8 utasszállítására tervezett és gyártott. Egy könnyű pótkocsi is vontatható vele.

 

 

1. Tanfolyamra felvehető az, aki:

 

  • érvényes „B” és „C”kategóriás vezetői engedély

  • a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül meghatározott életkort (21 év) betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.

  • megfelel a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági, egészségi alkalmassági feltételeknek

  • alapfokú iskolai végzettség

 

2. A jelentkezéshez szükséges tárgyi feltételek:

 

  • vezetői engedély

  • személyi igazolvány

  • bizonyítvány

 

3. Képzés fajtája:

  1. Tantermi (megfelelő létszám esetén)

  2. E-learning

 

4. Járművezető tanfolyamok tantárgyai:

 

Kategória

Tantárgy

Kötelező min. óraszám

Óra időtartama

„D”

K, Je, Szü

 

22(12K, 6Je, 4Szü)

1 óra= 45 perc

 

Járművezetés gyakorlata:

- rutin oktatás

- főoktatás

- vizsgaóra

 

4

20(14F/v,6F/o,2 M:550)

2

 

1 óra= 50 perc

1 óra= 50 perc

Óraközi szünetek időtartama: 10 perc

 

Az elméleti oktatási órák 4 óránál nem lehet több, gyakorlati vezetés óra lehet 4 óra, de legalább a 2-2 óra vezetés között 1 óra szünet tartásával.

 

 

5. Választható járműtípus:

 

„D” kategória

Járműtípusok

 

Mercédesz Benz 

 

6. Részletfizetés

 

 

 

Tantermi

E-learning

I.

Elméleti tandíj

50 000 Ft

50 000 Ft

II.

Elméleti vizsgadíj

10 500 Ft

10 500 Ft

III.

Rutin oktatás

Rutin vizsgadíj

4*14 000 Ft

9 700 Ft

4*14 000 Ft

9 700 Ft

IV.

Fő oktatás

Forgalmi vizsgadíj

22*14 000 Ft*

27 800 Ft

22*14 000 Ft*

27 800 Ft

 

Összesen:

462 000 Ft

462 000 Ft

A fő oktatás tartalmazza a vizsga órát is!

 

Pótóra: 14 000 Ft/óra

 

7. Felmentések:

A tanfolyamok egyes tantárgyai hallgatása, illetve vizsgája alól mentesítéseket a 24/2005. (IV.21) GKM rendelet tartalmazza. A mentesítésekről a beiratkozáskor kap képzőszervünktől tájékoztatást.

 

8. A vezetői engedély kiadásának a feltétele:

 

A sikeres forgalmi vizsga után a KAV Nonprofit Kft által elektronikusan átküldött vizsgaigazolásával, az okmányiroda állítja ki a vezetői engedélyt.

 

9. Tanuló áthelyezése:

A tanulóáthelyezés tényét az elbocsátó képzőszerv a vizsgaközpont informatikai rendszerében berögzíti és egyedi azonosítóval ellátott igazolást állít ki.

 

A tanulóáthelyezéshez szükséges képzési igazolást a tanuló kérésére 3 munkanapon belül a képzőszerv köteles kiállítani.

 

10. Kedvezmények igénybevétele:

Képzőszerv által meghirdetett kedvezményeket a Tanuló jogosult igénybe venni, ha a kedvezményekhez kötött feltételeknek megfelel. Abban az esetben, ha tanulmányait iskolánknál megszakítva, másik képzőszervnél kívánja folytatni, a meghirdetett kedvezmény nem veheti igénybe, és a kapott kedvezményt utólag köteles visszatéríteni, valamint köteles 10 000 Ft-os adminisztrációs díjat fizetni az iskolának.

 

11. A képzést ellátó felügyeleti szerv:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté u. 22. Tel: 06-92-549-080

 

Jelmagyarázat:

K: Közlekedési alapismeretek

Je: Járművezetés elmélete

Szü: Szerkezeti és Üzemeltetési ismeretek

M: Menettávolság kilométerben

 

R:rutin oktatás

F/v: városi vezetés

F/o: országúti vezetés

 

Felnőttképzési nyilvt.sz: B-2020/005225
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!