Bejelentés


Favorit Autósiskola Jogosítvány mindenkinek!


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


 

 

BE” kategória

,„B” kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan szerelvénye, amelyben a pótkocsi vagy félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg

 

 

1. Tanfolyamra felvehető az, aki:

 

  • érvényes „B” kategóriás vezetői engedély, mely nem lehet kezdő vezetői engedély

  • a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül meghatározott életkort (18 év) betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.

  • megfelel a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági, egészségi alkalmassági feltételeknek

  • alapfokú iskolai végzettség

 

2. A jelentkezéshez szükséges tárgyi feltételek:

 

  • vezetői engedély

  • személyi igazolvány

  • bizonyítvány

 

3. Képzés fajtája:

  1. Tantermi (megfelelő létszám esetén)

  2. E-learning

 

4. Járművezető tanfolyamok tantárgyai:

 

Kategória

Tantárgy

Kötelező min. óraszám

Óra időtartama

„BE”

K, Je, Szü

 

18

(6K, 4Je, 4Szü,4Mu)

1 óra= 45 perc

 

Járművezetés gyakorlata:

- rutin oktatás

- fő oktatás

- vizsgaóra

 

3

8(4F/v,4F/o,M:220)

1

 

1 óra= 50 perc

1 óra= 50 perc

Óraközi szünetek időtartama: 10 perc

 

Az elméleti oktatási órák 4 óránál nem lehet több, gyakorlati vezetés óra lehet napi 4 óra is, de legalább a 2-2 óra vezetés között 1 óra szünet tartásával.

 

 

5. Választható járműtípusok:

 

„BE” kategória

Járműtípus

 

Honda CRV+2RF-1400 pótkocsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Részletfizetés

 

 

 

Tantermi

E-learning

I.

Elméleti tandíj

55 000 Ft

55 000 Ft

II.

Elméleti vizsgadíj

3*10 500 Ft

3*10 500 Ft

III.

Alapoktatás

Rutin vizsgadíj

3* 8 500 Ft

9 000 Ft

3*8 500 Ft

9 000 Ft

IV.

Főoktatás

Forgalmi vizsgadíj

9*8 500 Ft*

24 0000 Ft

9*8 500 Ft*

24 000 Ft

 

Összesen:

222 200 Ft

222 200 Ft

* a fő oktatás a vizsga órát is tartalmazza

 

Pótóra: 8 000 Ft/óra

 

7. Felmentések:

A tanfolyamok egyes tantárgyai hallgatása, illetve vizsgája alól mentesítéseket a 24/2005. (IV.21) GKM rendelet tartalmazza. A mentesítésekről a beiratkozáskor kap képzőszervünktől tájékoztatást.

 

8. A vezetői engedély kiadásának a feltétele:

 

A sikeres forgalmi vizsga után a KAV Nonprofit Kft által elektronikusan átküldött vizsgaigazolásával, az okmányiroda állítja ki a vezetői engedélyt.

 

9. Tanuló áthelyezése:

A tanulóáthelyezés tényét az elbocsátó képzőszerv a vizsgaközpont informatikai rendszerében berögzíti és egyedi azonosítóval ellátott igazolást állít ki.

 

A tanulóáthelyezéshez szükséges képzési igazolást a tanuló kérésére 3 munkanapon belül a képzőszerv köteles kiállítani.

 

10. Kedvezmények igénybevétele:

A Képzőszerv által meghirdetett kedvezményeket a Tanuló jogosult igénybe venni, ha a kedvezményekhez kötött feltételeknek megfelel. Abban az esetben, ha tanulmányait iskolánknál megszakítva, másik képzőszervnél kívánja folytatni, a meghirdetett kedvezmény nem veheti igénybe, és a kapott kedvezményt utólag köteles visszatéríteni, valamint köteles 10 000 Ft-os adminisztrációs díjat fizetni az iskolának.

 

11. Felügyeleti szerv:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft

8900 Zalaegerszeg, Pintér M u 22.

Tel: +36(92) 549-080

E-mail: zala@kavk.hu

 

 

Jelmagyarázat:

K: Közlekedési alapismeretek

Je: Járművezetés elmélete

Szü: Szerkezeti és Üzemeltetési ismeretek

Mu: Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

M: Menettávolság kilométerben

 

R: rutin oktatás

F/v: városi vezetés

F/o: országúti vezetés

 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B-2020/005225

 

 

 

 

 

 

 


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!