Bejelentés


Favorit Autósiskola Jogosítvány mindenkinek!


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


 

B96” kategória

"B" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, amelynek a legnagyobb együttes össztömegének megkell haladnia a 3 500 kg-ot, de nem haladhatja meg a

4 250 kg-ot

 

1. Tanfolyamra felvehető az, aki:

  • a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül meghatározott életkort (17 év) betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.

  • megfelel a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági, egészségi alkalmassági feltételeknek

  • alapfokú iskolai végzettség

  • vezetői engedély nem kezdő vezetői engedély2. A jelentkezéshez szükséges tárgyi feltételek:

  • vezetői engedély másolata

  • személyi igazolvány

  • bizonyítvány3.Képzés fajtája:

  1. Tantermi (megfelelő létszám esetén)

  2. E-learning4. Járművezető tanfolyamok tantárgyai:

Kategória

Tantárgy

Kötelező min. óraszám

Óra időtartama

„B96”

K, Je, Szü (B)

Szü, Mv (B96)

28

6

1 óra= 45 perc

 

Járművezetés gyakorlata:

- alapoktatás

- főoktatás

- vizsgaóra

 

9 (B)+6 (B96)

20(14F/v, 4F/o,2F/é,M:580)

1

 

1 óra= 50 perc

1 óra= 50 perc

Óraközi szünetek időtartama: 10 perc

 

Az elméleti oktatási órák 4 óránál nem lehet több, gyakorlati vezetés órái a főoktatás esetében lehet 4 óra, de legalább a 2-2 óra vezetés között 1 óra szünet tartásával.

 

5. Tandíjak:

 

B96

B96(B)

Elméleti tandíj:

45 000 Ft

25 000 Ft

Gyakorlat óra

30* 7 500 Ft+6*8 500Ft

6*5 500 Ft

 

6. Vizsgadíjak:

Közlekedési ismeretek (B)

4 600 Ft

Szerkezet - és üzemeltetési ismeretek B96, B96(B)

4 600 Ft

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás  B96, B96(B)

4 600 Ft

Rutin vizsga B96, B96(B)

3 500 Ft

Forgalmi vizsga:B96

11 000 Ft

 

7. Járműtípus:

„B96” kategória

Járműtípusok

 

Honda CRV+pótkocsi

8. Részletfizetés

 

 

 

Tantermi,E-learning

Tantermi, E-learning

 

 

B96

B96(B)

I.

Elméleti tandíj

45 000 Ft

25 000 Ft

II.

Elméleti vizsgadíj

3*10 500 Ft

2*10 500 Ft

III.

Alapoktatás(B)

Rutin oktatás (B96)

Rutin vizsgadíj (B96)

9*7 500 Ft

4*8 500 Ft

9 000 Ft

 

-

4* 8 500 Ft

9 000 Ft

 

IV.

Főoktatás (B)

Forgalmi vizsgadíj(B)

21*7 500 Ft

11 000 Ft

-

-

 

Összesen:

355 500 Ft

89 000 Ft

 

Pótóra B: 7 500 Ft/óra, B96-B96(B) 8 0000 Ft/óra

 

9. Felmentések:

A tanfolyamok egyes tantárgyai hallgatása, illetve vizsgája alól mentesítéseket a 24/2005. (IV.21) GKM rendelet tartalmazza. A mentesítésekről a beiratkozáskor kap képzőszervünktől tájékoztatást.

 

10. A vezetői engedély kiadásának a feltétele:

 

A sikeres forgalmi vizsga után a KAV Nonprofit Kft által elektronikusan átküldött vizsgaigazolásával, az okmányiroda állítja ki a vezetői engedélyt.

 

11. Tanuló áthelyezése:

A tanulóáthelyezés tényét az elbocsátó képzőszerv a vizsgaközpont informatikai rendszerében berögzíti és egyedi azonosítóval ellátott igazolást állít ki.

 

A tanulóáthelyezéshez szükséges képzési igazolást a tanuló kérésére 3 munkanapon belül a képzőszerv köteles kiállítani.

 

12. Kedvezmények igénybevétele:

A Képzőszerv által meghirdetett kedvezményeket a Tanuló jogosult igénybe venni, ha a kedvezményekhez kötött feltételeknek megfelel. Abban az esetben, ha tanulmányait iskolánknál megszakítva, másik képzőszervnél kívánja folytatni, a meghirdetett kedvezmény nem veheti igénybe, és a kapott kedvezményt utólag köteles visszatéríteni, valamint köteles 10 000 Ft-os adminisztrációs díjat fizetni az iskolának.

 

13. A képzést ellátó felügyeleti szerv:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté u. 22. Tel: 06-92-549-080

 

Jelmagyarázat:

K: Közlekedési alapismeretek

Je: Járművezetés elmélete

Szü: Szerkezeti és Üzemeltetési ismeretek

Mu: Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

M: Menettávolság kilométerben

 

F/v: városi vezetés

F/o: országúti vezetés

F/é: éjszakai vezetés

 

 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B-2020/005225

 

 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!